0item(s)

U heeft geen items in uw winkelmand

Product was successfully added to your shopping cart.

Disclaimer

De inhoud van de website van Maison de France Den Haag BV (bestaande uit de alleschilderijen.nl-homepage en achterliggende alleschilderijen.nl-pagina’s in het domein) is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel  Maison de France er naar streeft dat de informatie op de website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in de informatie te allen tijde voorbehouden.

Maison de France is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Aan de inhoud van de website van Maison de France kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright

Alle rechten op de Maison de France-website, dan wel op werken, ontwerpen, teksten, fotografisch-/beeldmateriaal, aangeboden diensten en producten, berusten bij Maison de France, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de Maison de France-websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door Maison de France Den Haag BV of de derde rechthebbende. Mocht u ondanks alle door Maison de France in acht genomen zorgvuldigheid menen dat uw rechten en/of de rechten van derden worden geschonden, laat Maison de France dat dan zo spoedig mogelijk weten via het e-mailadres.

Privacy

Indien de bezoeker van de website zich opgeeft via de website om informatie via post, mail of telefoon te ontvangen, wordt hij verzocht bepaalde persoonsgegevens aan Maison de France te verstrekken (te weten: naam, e-mail, telefoon- en/of adresgegevens) en beschikt hij over de keuze zijn gegevens enkel te laten verwerken voor de specifieke vraag of tevens in de toekomst verdere informatie te ontvangen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Maison de France. In dit laatste geval geeft een bezoeker Maison de France toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Maison de France met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.

De door de bezoeker beschikbaar gestelde gegevens worden verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zullen derhalve nooit zonder uw uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming worden verstrekt aan derden.

Op uw verzoek zal Maison de France u
1) inzage geven in de door VWE verwerkte gegevens,
2) uw gegevens aanpassen/actualiseren of
3) uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

U kunt hiervoor een e-mail sturen naar contact@maisondefrance.net

Statistieken en cookies

Om het gebruik van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze technische gegevens over onder andere het gebruik van de website bevatten geen gegevens die herleidbaar zijn tot de bezoeker. Maison de France koppelt de gebruikersstatistieken niet aan gegevens die u eventueel via deze website aan ons hebt verstrekt.

Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van uw internetbrowser voor verdere details.

Virussen en veiligheid

Alhoewel Maison de France er naar streeft de website vrij van (computer-)virussen, worms en andere schadelijke elementen te houden en de website regelmatig hierop te controleren, kan de afwezigheid van (computer-)virussen, worms en andere schadelijke elementen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden helaas niet garanderen.

Vragen

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over onze disclaimer en/of privacybeleid kunt u contact opnemen met ons via het e-mail adres: contact@maisondefrance.net